Välkommen till Tiki Room

facebook.jpg
Tiki Room / Birkagatan 10 / Tel 08-33 15 55 / Fax 08-33 14 72